Ngày 31/8 /2016 Công ty Vetco đã ký hợp đồng với công ty Dịch Vụ Khí ( một công ty thuộcTổng Công ty khí Việt Nam) để cung cấp stud bolt ASTM cho dự án sửa chữa và bào dưỡng của PV gas năm 2016.

Hàng hóa gồm có :

-  Stud bolt ASTM A320 L7 / ASTM A194 gr7, Corroshield ® PTFE- Blue.

-  Stud bolt ASTM A193 Gr B7 / ASTM A194 Gr2H Corroshield ® PTFE- Blue

-  Spiral wound gasket, Ring Type Joint gasket.....

Những stud bolt ( guzong) được sản xuất  theo tiêu chuần quốc tế ASTM .

Các kích thước của stud bolt từ 1/2" đến 2"

Vetco chuyên cung cấp các loại Stud Bolt . Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết .

3