Drip ring Vòng bôi trơn (Drip Ring), hoặc vòng Flushing hoặc vòng Bleed, được sử dụng trong đường ống dầu hoặc.. Product #: Drip ring

Drip ring

Vòng bôi trơn (Drip Ring), hoặc vòng Flushing hoặc vòng Bleed, được sử dụng trong đường ống dầu hoặc khí. Chúng được kết nối giữa hai vòng đệm. Chúng thường được cung cấp cùngvới N ° 1 hole ¾ "NPT hoặc N ° 2 hole ½" NPT. Mỗi lỗ có thể được trang bị với plug có đầu ren lục giác. Phù hợp với mỗi lỗ vòng bôi trơn có thể được hàn vào một Weldoflange hoặc một branch connector.Vetco cungcấp Drip Ring được sản xuất tại Italy.

phone  02543 526 619 mobile  Fax 0254 3 526 618
mail  info@vetco.com.vn

Vòng bôi trơn (Drip Ring), hoặc vòng Flushing hoặc vòng Bleed, được sử dụng trong đường ống dầu hoặc khí. Chúng được kết nối giữa hai vòng đệm. Chúng thường được cung cấp cùngvới N ° 1 hole ¾ "NPT hoặc N ° 2 hole ½" NPT. Mỗi lỗ có thể được trang bị với plug có đầu ren lục giác. Phù hợp với mỗi lỗ vòng bôi trơn có thể được hàn vào một Weldoflange hoặc một branch connector.Vetco cungcấp Drip Ring được sản xuất tại Italy.