Oil and Gas products Sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau cho ngành công nghiệp dầu .. Product #: Oil and Gas products

Oil and Gas products

  • Sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau cho ngành công nghiệp dầu khí mà thường được chia thành ba lĩnh vực chính: thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Khu vực hạ nguồn thường được đề cập đến là lọc dầu thô, chế biến và tinh chế khí thiên nhiên, cũng như tiếp thị và phân phối các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thô và khí đốt tự nhiên. Chúng tôi đang sản xuất linh kiện cho các nhà máy và đường ống dẫn dầu và khí với tất cả các loại vật liệu thường được sử dụng.
phone  02543 526 619 mobile  Fax 0254 3 526 618
mail  info@vetco.com.vn

  • Sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau cho ngành công nghiệp dầu khí mà thường được chia thành ba lĩnh vực chính: thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Khu vực hạ nguồn thường được đề cập đến là lọc dầu thô, chế biến và tinh chế khí thiên nhiên, cũng như tiếp thị và phân phối các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thô và khí đốt tự nhiên. Chúng tôi đang sản xuất linh kiện cho các nhà máy và đường ống dẫn dầu và khí với tất cả các loại vật liệu thường được sử dụng.