Gasket with outer ring Dùng trong hầu hết các môi trường hoạt động như: Hơi nước, dầu mỏ, hóa chất, và hydrocarbon Ứng d.. Product #: Gasket with outer ring

Gasket with outer ring

  • Dùng trong hầu hết các môi trường hoạt động như: Hơi nước, dầu mỏ, hóa chất, và hydrocarbon
  • Ứng dụng cho các nhu cầu làm kín cao
  • Dể dàng sử dụng và lắp đặt
  • Chịu nhiệt độ, áp suất cao

 Vật liệu: Lớp làm kín : Graphite (tùy chọn) /SS316

                 Vòng ngoài :              SS316, 304...

                Nhiệt độ tối đa :         500ºC.

                Áp suất tối đa             >400 bar.

phone  02543 526 619 mobile  Fax 0254 3 526 618
mail  info@vetco.com.vn

  • Dùng trong hầu hết các môi trường hoạt động như: Hơi nước, dầu mỏ, hóa chất, và hydrocarbon
  • Ứng dụng cho các nhu cầu làm kín cao
  • Dể dàng sử dụng và lắp đặt
  • Chịu nhiệt độ, áp suất cao

 Vật liệu: Lớp làm kín : Graphite (tùy chọn) /SS316

                 Vòng ngoài :              SS316, 304...

                Nhiệt độ tối đa :         500ºC.

                Áp suất tối đa             >400 bar.